ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΕΠ) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 από 8.30 μέχρι 16.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου.