ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

“ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 12728

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

15ος Κύκλος Εκπαίδευσης
Αθήνα - ΤΑΣΕΙΣ 6ο τμήμα

 Έναρξη μαθημάτων 16 Απριλίου 2018

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  σε συνεργασία  με τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΤΑΣΕΙΣ,  οργανώνει και υλοποιεί  το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»  διάρκειας 160 ωρών (15ος Κύκλος Εκπαίδευσης 6ο Τμήμα TASEIS). Η συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος και εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

  1. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασίαπου οδηγεί σε εξασφαλισμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  2. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.
  3. Παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.
  4. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα.Tο μοντέλο της μικτής μάθησης με συνδυασμό Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας δίνοντας ανεξαρτησία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.
  5. Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.
  6. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση της θεωρητικής εξέτασηςμε ουσιαστική αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων.
  7. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικόσε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.
  8. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν και το πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του Πανεπιστημίου με 60% έκπτωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δια ζώσεις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αρχή του προγράμματος και μια δια ζώσης συνάντηση στο τέλος του προγράμματος, στην οποία υλοποιείται το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας. Οι δύο πρώτες δια ζώσεις συναντήσεις έχουν διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών και η Τρίτη στην οποία υλοποιούνται και οι μικροδιδασκαλίες έχει διάρκεια οκτώ (8) ωρών.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος θα ακολουθήσει το μοντέλο της «Μεικτής Μάθησης». Το Μοντέλο αυτό έχει δύο ουσιαστικά διαστάσεις, την Φυσική παρουσία (Physical) και την Τεχνολογική – Εικονική (Virtual). Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (140 ώρες – Virtual) και δια ζώσης συναντήσεις για τις βιωματικές δράσεις (20 ώρες- Physical), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΚΔΒΜ2 «ΤΑΣΕΙΣ».

Μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας.

Αίτηση συμμετοχής

Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στον νομό Αττικής, στις εγκαταστάσεις του ΚΔΒΜ2 «ΤΑΣΕΙΣ», Αιόλου 72 Αθήνα.

Δαπάνη Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική

Λήξη υποβολής αιτήσεων 12 Απριλίου 2018
Έναρξη μαθημάτων 16 Απριλίου 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
κα Ανδρομάχη Γεωρνταμιλή, Διοικητική Υποστήριξη ΤΑΣΕΙΣ, E-mail: info[at]taseism[dot]gr
Websites: www.taseism.gr τηλ.: 2103310240

κα  Σοφία Κρουσανιωτάκη, Διοικητική Υποστήριξη ADET, E – mail: adet[at]admin.uoa[dot]gr
Web: www.adet-uoa.gr  τηλ.: 210 3689653

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

Πρόγραμμα