ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 14153).

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από τις 27/2/2017, μόνον ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα, 27/3/2017. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Έναρξη Προγράμματος
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2017.

Ιστοσελίδα Προγράμματος
www.adedu-microteaching.primedu.uoa.gr