ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIVIS - ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

  Εναρκτήρια Εκδήλωση του ΕΚΠΑ για το Πρόγραμμα CIVIS - Τομέας Εργασίας 3
  WP3: CIVIS local engagement and territorial impact / Open Labs, 30 Οκτωβρίου 2020


  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εδώ και έναν χρόνο συμμετέχει σε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τύπου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του 21ου αιώνα. Η πιλοτική συνεργασία οκτώ (8) ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων δημιούργησε το CIVIS, το οποίο αναπτύσσεται στην βάση  εννέα (9) τομέων εργασίας (Work Packages).

  Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, το ΕΚΠΑ πραγματοποίησε τηλεματικά την εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Τομέα Εργασίας 3 του CIVIS με θέμα «Ανοικτά Εργαστήρια»  (WP3: CIVIS local engagement and territorial impact - Open Labs), προκειμένου να συλλεχθούν ιδέες και προτάσεις και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δικτυώσεις που θα οδηγήσουν στην σύναψη συνεργασιών. Ο συγκεκριμένος Τομέας Εργασίας 3, που συντονίζεται από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, έχει ως στόχο την ίδρυση και την ανάπτυξη Ανοικτών Εργαστηρίων που θα συνδέσουν κάθε ένα από τα οκτώ Πανεπιστήμια του CIVIS με τους Κοινωνικούς τους Εταίρους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, απώτερος στόχος είναι η συστηματοποίηση των διαδικασιών συν-σχεδιασμού και υλοποίησης διεπιστημονικών και διατομεακών συνεργασιών μέσω της μεθοδολογίας των Ανοικτών Εργαστηρίων, τα οποία αποτελούν δίαυλο σύνδεσης και επικοινωνίας των πανεπιστημίων με την Κοινωνία των Πολιτών για το μοίρασμα γνώσεων, την ανάπτυξη ιδεών και πρωτοβουλιών, και τον σχεδιασμό λύσεων πάνω σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινότητες.

  Η εκδήλωση, δίωρης διάρκειας, ξεκίνησε με 1) γενική περιγραφή του προγράμματος CIVIS από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Δημήτριο Καραδήμα, 2) περιγραφή του Τομέα Εργασίας 3 και της διαδικασίας διαχείρισής του από την ορισθείσα ως συντονίστρια από πλευράς ΕΚΠΑ κ. Μάρλεν Μούλιου (Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας) και 3) βιντεοσκοπημένη σύνοψη των βασικών αρχών του Τομέα Εργασίας από τον Επικεφαλής του συγκεκριμένου Τομέα κ. Jose Luis Pau (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης). Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με τους παριστάμενους Κοινωνικούς Εταίρους, η οποία συντονίστηκε από την κ. Ειρήνη Αποστόλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Συντονίστρια ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΚΠΑ CIVIS για τα WP 3-5, 7-9) και την κ. Μάρλεν Μούλιου (Συντονίστρια CIVIS-WP3, ΕΚΠΑ).

  Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ΜΚΟ, Συνδικαλιστικών Οργάνων, μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ κ.ά., το έργο των οποίων αφορά ποικίλους τομείς της κοινωνικής ζωής, έρευνας και δράσης [π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιβάλλον, Ενέργεια, Εκπαίδευση, Πολιτισμό (μουσεία, αρχεία, δημιουργικές ομάδες), Υγεία, Τουρισμό, Ανθρώπινα Δικαιώματα - Κοινωνική προσβασιμότητα, Οικονομία, Εμπόριο – Επιχειρηματικότητα, Συνδικαλισμό, Εθελοντισμό κ.ά.).

  Μεταξύ των συμμετεχόντων και εισηγητών που αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες ανάγκες του περιβάλλοντος, του κοινωνικού σώματος και εν γένει των ζωντανών συστημάτων, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο ανάπτυξης έργων στο πλαίσιο των Ανοικτών Εργαστηρίων του CIVIS, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων κ. Α. Τσιατσιάμης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ κ. Χ. Γούλας,  ο Δήμαρχος Σικυωνίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Νεολαίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Σ. Σταματόπουλος, η Επιστημονική διευθύντρια ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ κ. Β. Αρανίτου, εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Εκπαιδευτικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού από την Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Εκπαίδευση, εκπρόσωποι διαφόρων ΜΚΟ (CommunityEnergyRiver, ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, Eyes of Light, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, PRAKSIS, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Οργάνωση Γη, ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ-URBANDIG, Liminal Access, Mentorin Culture & Chorus, MONuMENTA, WWF Ελλάς), εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ από διάφορες Σχολές του ΕΚΠΑ (Ιατρική, Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών), και άλλοι. Ο κ. Η. Αντωνίου, Διαχειριστής των Διοικητικών Θεμάτων του CIVIS από πλευράς ΕΚΠΑ, ανέλαβε την διοικητική και τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης.

  Η εκδήλωση υπήρξε απόλυτα επιτυχής και είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Σε συνέχεια αυτής, θα ακολουθήσει εκ νέου επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο τον σχεδιασμό πιλοτικών εφαρμογών στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 για τα Ανοικτά Εργαστήρια.  

  Σχετικοί υπερσύνδεσμοι:

  1. Επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ αναφορικά με το European Universities Initiative: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
  2. Επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS: https://civis.eu/en
  3. Τομείς Εργασίας CIVIS: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_ekdilosis/enimerosi_gia_tin_poreia_toy_civis