ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ / ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΜΤΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Για την υποστήριξη των αναγκών του δημόσιου νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ο αρχαιότερος φορέας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα και σε θέματα υγείας έχει στις άμεσες προτεραιότητές του τη στήριξη και προαγωγή ζητημάτων Δημόσιας Υγείας, μεταξύ των οποίων είναι και η δωρεά οργάνων, μυελού και αίματος. Για το λόγο αυτό διοργανώνει σταθερά ανάλογες δράσεις και στηρίζει, επίσης, αντίστοιχες δράσεις άλλων φορέων, καθώς στα ζητήματα αυτά ζητούμενο είναι ο πολλαπλασιασμός των δυνάμεων για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

Ειδικότερα, εθελοντικές αιμοδοσίες οργανώθηκαν τακτικά, και κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους μεσούσης της πανδημίας, καθώς οι ανάγκες για αίμα παραμένουν μεγάλες. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΠΑ στηρίζει, συνδιοργανώνει και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διήμερη αιμοδοσία για την υποστήριξη των αναγκών του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ. Την αιμοδοσία συνδιοργανώνουν, επίσης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Η πρωτοβουλία αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και συγκεκριμένα του Στόχου 3, που προάγει τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας καθώς και του Στόχου 4, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών μέσω της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση.

Όλα τα προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των αιμοδοτών, όπως υποδεικνύεται για την πανδημία. Για τη διαδικασία της αιμοδοσίας μπορείτε να ενημερωθείτε από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας:

Οι εθελοντές αιμοδότες καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η αναμονή. Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες:

Η αιμοδοσία εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης «The Role of the Greek Higher Education Institutions in promoting the SDGs».Διοργάνωση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce-Deree-Alba)

Με την υποστήριξη
ACG Center of Excellence for Sustainability - Office of Public Affairs
Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - AUEB

Υπό την Αιγίδα
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG)

Ημερομηνίες
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
Ώρες: 09:00 – 13:30

Χώρος διεξαγωγής
Deree-The American college of Greece
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 15342