ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2017-2018)

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Το Πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνεται για δέκατο τρίτο κατά σειρά έτος με αντικείμενο:

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσοθρογραφία, Δυσπραξία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Συμπεριφοράς, Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (500 ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄ 159/06.09.2016 και το Ν. 61048 /Ε2 /2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β / 2017.

Την ευθύνη της οργάνωσης και ανάπτυξης του Προγράμματος έχει Επιστημονική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικούς επιστήμονες από το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συμμετοχή

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.spedu.gr και να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210-36264456986-265671