ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 2017

Ιστορίης Επίσκεψις

Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτωνκαι των μεθόδων της

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας

των Φιλοσοφικών Σχολών

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

και του Πανεπιστημίου Κύπρου

για τους Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Από 29 Σεπτεμβρίου έως και 11 Νοεμβρίου 2017, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσέφερε στους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων), για πέμπτη χρονιά και σε συνεργασία τη φορά αυτή με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις. Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της» (http://www.arch.uoa.gr/epimorfwtika-programmata/istor-hs-ep-skecis.html).

Το 63 διδακτικών ωρών Πρόγραμμα προσφέρθηκε αφιλοκερδώς από 27 μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων και απέσπασε τα ευμενή σχόλια των συμμετεχόντων τόσο για την ποιότητα των μαθημάτων όσο και για τη χρησιμότητά του. Η παρακολούθησή του έγινε ταυτόχρονα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είτε με ζωντανή διδασκαλία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

To Πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» αποτελεί μια παρέμβαση στο καίριο ζήτημα της διδασκαλίας της Ιστορίας στη σχολική εκπαίδευση. Μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έρχονται σε επαφή με τη νέα γνώση, την ιστορικότητα των εννοιών, τη μεθοδολογία, τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της Ιστορίας, σε συνεξέταση της ελληνικής ιστορίας με την ιστορία όμορων ή μη λαών.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα συμβάλλει: α) στην ενίσχυση της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ Tριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έως τώρα το έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 700 εκπαιδευτικοί)· β) στο έτι περαιτέρω άνοιγμα προς την κοινωνία και την εξωστρέφεια του Τμήματος και του ΕΚΠΑ· στη συνεργασία και την ανάπτυξη ενός κοινού εκπαιδευτικού χώρου μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου.

 

Δελτίο Τύπου