ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κ.Ε. 16798 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συνημμένες αποφάσεις (Προσωρινοί Πίνακες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο ΕΚΠΑ», για τo:

 

α) Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας_3ο Επιστημονικό Πεδίο

β) Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας_4ο Επιστημονικό Πεδίο

γ) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών_3ο  Επιστημονικό Πεδίο

δ) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών_4ο  Επιστημονικό Πεδίο

Η ανάρτηση έγινε 17/09/2020