ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη δράση της κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση και η προκήρυξη καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/staff-mobility.html.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού πρέπει το αργότερο έως τις 21/2/2020 να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, μέσω της Υπηρεσίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ.
Οι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30/9/2020.