ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α. ΣΤΟ U.S. GLOBAL RANKINGS

ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α. ΣΤΟ U.S. GLOBAL RANKINGS

Στην 46η θέση παγκοσμίως το ΕΚΠΑ στο επιστημονικό πεδίο  των «μεταδοτικών ασθενειών»  και στην 260η θέση συνολικά στην παγκόσμια κατάταξη «US News - Best Global University Rankings 2022»

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/greece

Δημοσιεύθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό USNews”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων  «BestGlobalUniversityRanking 2022»  Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 260 μεταξύ των 1750 Πανεπιστημίων,  και στην 1η θέση μεταξύ των δέκα (10) Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στην εν λόγω κατάταξη. Επιπροσθέτως καταλαμβάνει την 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο - ερευνητικό αντικείμενο των «μεταδοτικών ασθενειών» (Πίνακας 1). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει τη 111η θέση μεταξύ των 638 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Από το σύνολο των πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως,  επιλέχθηκαν αρχικά 1849 Πανεπιστήμια  με την τελική συνολική κατάταξη των 1750 καλύτερων Πανεπιστημίων να καλύπτει ένα εύρος 90  χωρών.  Η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει δεδομένα από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions).

Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1750, θα πρέπει  πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης. Στην κατάταξη του 2022 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2015-2019. Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει δημοσιευμένα τουλάχιστον 1500 ερευνητικά τεκμήρια (άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κ.α) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πίνακας 1: Θέση και επίδοση των δέκα (10) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1750  καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης  USNews - BestGlobalUniversityRankings (2022)

Πανεπιστήμιο

Παγκόσμια Θέση

Θέση στην Ελλάδα

Συνολική Επίδοση-Βαθμός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

260

1

61,1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

336

2

57,9

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

392

3

55,8

Πανεπιστήμιο Κρήτης

541

4

50,8

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

643

5

48,2

Πανεπιστήμιο Πάτρας

866

6

42,6

Πανεπιστήμιο  Αιγαίου

954

7

40,1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

977

8

39,7

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

1101

9

36,9

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1418

10

29,8

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/greece

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1750 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 3. Δημοσιεύσεις(10%)
 4. Συγγράμματα  (2.5%)
 5. Συνέδρια (2.5%)
 6. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 7. Σύνολο αναφορών (7.5%)
 8. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)
 9. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 10. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 11. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 12. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  (5%)
 13. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης USNews - BestGlobalUniversityRankings την περίοδο 2015-2022

Έτος

Διεθνής Θέση

2021-2022

260/1500

2020-2021

257/1500

2019-2020

262/1500

2018-2019

279/1250

2017-2018

286/1250

2016-2017

291/1000

2015-2016

292/500

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Ο οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί.  Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες.  Παρατίθενται στοιχεία της τελευταίας τριετίας.

Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες  του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings

Δείκτης – Κριτήριο

Θέση του ΕΚΠΑ

2022

Θέση του ΕΚΠΑ

2021

Θέση του ΕΚΠΑ

2020

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Θέση του ΕΚΠΑ

2018

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)

645

635

621

610

708

Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)

176

 

201

 

216

202

232

Δημοσιεύσεις(10%)

236

223

217

199

183

Συγγράμματα  (2.5%)

337

351

344

377

316

Συνέδρια (2.5%)

490

458

399

416

380

Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)

422

421

453

457

458

Σύνολο αναφορών (7.5%)

220

212

215

208

196

Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)

239

224

215

220

199

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)

525

458

435

462

463

Διεθνείς Συνεργασίες (10%)

 

478

 

436

 

393

 

344

 

352

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων

254

248

225

221

262

Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

179

163

163

170

167

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

223

203

205

251

272

 

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποδεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος.Πηγή: US News - Best Global University Rankings https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens-504988  

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως  σε εξής είκοσι (20) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ένα από αυτά κατατάσσεται στο top50 παγκοσμίως (Μεταδοτικές Ασθένειες)  ενώ σε δύο εξ αυτών στο top 100 των Πανεπιστημίων (Καρδιολογία και Ανοσολογία).

Τα είκοσι επιστημονικά πεδία που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη (έναντι δεκαέξι το 2020 και δώδεκα το 2019) είναι τα εξής:

 1. Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» στην 46η θέση.
 2. Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 91ηθέση
 3. Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 98ηθέση.
 4. Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 107η θέση.
 5. Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 111η θέση.
 6. Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 137η  θέση
 7. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 139η  θέση.
 8. Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» στην 152η θέση.
 9. Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health) στην 184η θέση.
 10. Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 198η θέση.
 11. Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη θέση 217η θέση.
 12. Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική»  (Molecular Biology and Genetics) στην 282η θέση.
 13. Στις  "Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία" (Social Sciences and

Public Health) στην 288η  θέση.

 1. Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences)  στη 288η θέση.
 2. Στην Ψυχιατρική/Ψυχολογία (Psychiatry/Psychology) στην 327η θέση.
 3. Στον Τομέα  «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 354η θέση
 4. Στον Τομέα «Περιβάλλον και Οικολογία» (Environmental & Ecology) στην 425η θέση.
 5. Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» στην 485η θέση
 6. Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 518η θέση.
 7. Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 619η θέση.

Στο top 10 της Κατάταξης βρίσκονται οκτώ Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ακολουθούν άλλα δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το ΜΙΤ και το Στάνφορντ. Στην πέμπτη θέση συναντάμε το πρώτο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αυτό της Οξφόρδης και στην 7η θέση το Cambridge. Στην 16η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά. Στην 25η θέση εντοπίζεται το πρώτο Πανεπιστήμιο από την Αυστραλία αυτό της Μελβούρνης, ενώ αντίστοιχα το πρώτο Ασιατικό Πανεπιστήμιο είναι  το Κινέζικο Tsinghua στην 26η θέση. Η Αφρικανική Ήπειρος εκπροσωπείται από 54 Πανεπιστήμια με πρώτο από αυτά το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν το οποίο βρίσκεται στην 109η θέση.