ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. Γ. Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Στις πρόσφατες εκλογές της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας εξελέγη, ως μόνος υποψήφιος, Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γεώργιος Κ. Ζωγράφος.

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία αποτελεί μια από τις παλαιότερες (έτος ίδρυσης 1928) και πιο δραστήριες διαχρονικά επιστημονικές ενώσεις.

Στόχος της υπήρξε πάντα και συνεχίζει να είναι, η συνεχής επικοινωνία με τα μέλη της, για ενημέρωση των εξελίξεων στην χειρουργική κοινότητα, τόσο στην πατρίδα μας όσο και στο εξωτερικό.

Σκοπός της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας είναι η προαγωγή της χειρουργικής επιστήμης και τέχνης στην Ελλάδα, για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου, η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και η κατοχύρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων χειρουργών. Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Συνεργάζεται με αντίστοιχες Εταιρείες, των άλλων χωρών μελών της Ε.Ε. και με την U.E.M.S., για την προώθηση των σκοπών της και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών και επαγγελματικών θεμάτων. Συνεργασία της ΕΧΕ μπορεί να αναπτύσσεται και με χώρες εκτός Ε.Ε.