ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ακολουθεί επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με οδηγίες επί του περιεχομένου της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020​ ΚΥΑ κατά το σκέλος που αφορά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής
λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, όπως αυτό εξειδικεύτηκε την 11η Μαρτίου 2020 σε συνάντηση του κ. Υφυπουργού με το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Δείτε το σχετική επιστολή ΕΔΩ