ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οδηγίες του ΕΚΠΑ για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Οδηγίες χρήσης εργαλείων και υπηρεσιών για Διδασκαλία από Απόσταση στο ΕΚΠΑ


Από το σύνολο των Σεναρίων Διδασκαλίας από Απόσταση ενός μαθήματος που περιγράφονται παρακάτω, ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει το Σενάριο που ταιριάζει καλύτερα στο μάθημά του. Ακολουθεί μια κατηγοριοποίηση των Σεναρίων αυτών ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα. Για την αποτελεσματική υποστήριξη κάθε Σεναρίου, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ προτείνει παρακάτω την χρήση κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών και παρέχει οδηγίες για την χρήση τους.  Για την πληρέστερη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, οι οδηγίες αυτές θα επικαιροποιούνται και θα εμπλουτίζονται δυναμικά μέσω του ηλεκτρονικού μαθήματος «Διδασκαλία από Απόσταση» (https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228) που δημιουργήθηκε στο eClass για να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης και ανταλλαγής εμπειριών  Διδασκαλίας από Απόσταση μεταξύ των διδασκόντων στο ΕΚΠΑ.

1. Μεγάλα Ακροατήρια (>250 ατόμων) - Τηλεμετάδοση

Σενάριο Δ1:  Μάθημα στο eClass + Αξιοποίηση των Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων του  Μαθήματος από προηγούμενα έτη στην πλατφόρμα Delos (http://rec.uoa.gr/). Aφορά στα μαθήματα που βιντεοσκοπούνταν συστηματικά. Παράλληλα μπορούν να αξιοποιηθούν (στην κρίση του διδάσκοντος) τα υπάρχοντα πρότυπα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr/).

Οδηγίες

Αξιοποιείται το διαθέσιμο υλικό είτε στο Delos (http://rec.uoa.gr/) είτε στα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr/) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του eClass για ασύγχρονη επικοινωνία chat, forum, ασκήσεις, εργασίες κλπ.

Σενάριο Δ2:Μάθημα στο EClass + Τηλεμετάδοση Μαθήματοςαπό Αίθουσα (http://live.uoa.gr/) του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αίθουσες ανά Τμήμα και τον σχετικό χρονοπρογραμματισμό τους.

Οδηγίες

Αξιοποιούνται  οι διαθέσιμες αίθουσες με κάμερες του ΕΚΠΑ σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του eClass για ασύγχρονη επικοινωνία chat, forum, ασκήσεις, εργασίες κλπ.

Σημείωση: Δεν απαιτείται από τον διδάσκοντα κάποιος ειδικός εξοπλισμός για τη μετάδοση

Σενάριο Δ3:  Μάθημα στο eClass + Τηλεμετάδοση Μαθήματοςμέσω προσωπικού υπολογιστή από το σπίτι ή το γραφείο.

Οδηγίες

     1. YouTube Live (https://www.youtube.com/live)

Χρησιμοποιείται η υπηρεσία YouTube Live (οδηγίες στην ιστοσελίδα http://www.noc.uoa.gr/thlekpaideysh-polymesa/zwntanes-metadoseis.html) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του eClass για ασύγχρονη επικοινωνία chat, forum, ασκήσεις, εργασίες κλπ.

Σημείωση: Απαιτούνται 24 ώρες για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής στο YouTube, δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα μετάδοσης διαφανειών στη βασική διαδικασία

       2. Google  Meet (https://meet.google.com/)

Χρησιμοποιείται η υπηρεσία Google Meet (οδηγίες στην ιστοσελίδα http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech/mesw-ypologisti/googlemeet.html) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του eClass για ασύγχρονη επικοινωνία chat, forum, ασκήσεις, εργασίες κλπ.

Σημείωση: Η πρόσβαση γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό (username@uoa.gr), υποστηρίζεται η δυνατότητα μετάδοσης διαφανειών ταυτόγχρονα με την κάμερα

 

2. Μεσαία Ακροατήρια (από 30 ως 250 άτομα)- Ζωντανή Διδασκαλία από Απόσταση

Σενάριο Δ4: Μάθημα στο eClass + Ζωντανή Διδασκαλία από Απόσταση του Μαθήματος μέσω προσωπικού υπολογιστή από το σπίτι ή το γραφείο.

Οδηγίες

     1. Microsoft  Skype for Business

Χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας MicrosoftSkype for Business (οδηγίες http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech/mesw-ypologisti/skype-for-business.html και σχετικό βίντεο https://youtu.be/f1TqFnwC3Lw) με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (https://ο365.uoa.gr/) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του eClass για ασύγχρονη επικοινωνία chat, forum, ασκήσεις, εργασίες κλπ.

       2. Google Meet

Χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet (οδηγίες http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech/mesw-ypologisti/googlemeet.html  με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (username@uoa.gr) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του eClass για ασύγχρονη επικοινωνία chat, forum, ασκήσεις, εργασίες κλπ.

Σημείωση: Εναλλακτικά των παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν με απλή εγγραφή (Start for free) οι εξής πλατφόρμες:

3. Μικρά ακροατήρια (<30 ατόμων) - Ζωντανή Διδασκαλία από Απόσταση

Σενάριο Δ5:  Μάθημα στο eClass + Ζωντανή Διδασκαλία από Απόσταση του Μαθήματος από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της ενσωματωμένης στο eClassυπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης (ΒΒΒ) του ΕΚΠΑ. Το σενάριο αυτό αφορά πρωτίστως μεταπτυχιακά μαθήματα με μικρό ακροατήριο.

Οδηγίες

Για ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας, απαιτείται η αποστολή τυποποιημένου αιτήματος προς το eclass-tc[at]uoa[dot]gr, όπου θα αναφέρεται ρητά ο τίτλος του μαθήματος, η διεύθυνση του μαθήματος στο eClass(π.χ,. https://eclass.uoa.gr/courses/NOC100) - copy + paste από τον browser), και το πλήθος των συμμετεχόντων.

Σημείωση: Βασική υποδομή για την από απόσταση επικοινωνία με τους φοιτητές και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass (https://eclass.uoa.gr) του ΕΚΠΑ. Όλα τα Μαθήματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή παρουσία, δηλαδή ηλεκτρονικό μάθημα, μέσα από το οποίο θα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος και η ώρα Τηλεμετάδοσης του Μαθήματος ή Ζωντανής Διδασκαλίας από Απόσταση.

Ενημέρωση για την καταγραφή συνεδρίας τηλεκπαίδευσης

Οδηγίες για τη λήψη συγκατάθεσης από τους φοιτητές σε συνεδρία τηλεκπαίδευσης

Ανακοίνωση Πρύτανη για την Τηλεμετάδοση μαθημάτων

Επιστολή Υπουργείου Παιδείας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση