ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισυνάπτεται οδηγός για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ, επικαιροποιημένος, με όλες τις τελευταίες διατάξεις της Υ.Α. Αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225/Β/31-1-2017) και του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017), οι οποίοι επίσης επισυνάπτονται.

Επιπροσθέτως, επισυνάπτεται σύντομο σημείωμα με ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Ν. Μαραβέγια, επί ζητημάτων που αφορούν το ΑΠΕΛΛΑ.

Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων