ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η Συντονιστική Επιτροπή του NationalandKapodistrianUniversityofAthensMBA (NKUA MBA) λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» καθώς και την ιδιαιτερότητα της περιόδου εξαιτίας της πανδημίας, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση τους εδώ: http://mba.econ.uoa.gr/αιτήσεις/αίτηση-εγγραφής/.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο UniversityofAthensMBAλήγει την 24η Ιουλίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το UniversityofAthensMBAμπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με e-mail στη διεύθυνση mba[at]econ.uoa[dot]gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την  αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
  • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του UniversityofAthensMBA, στη διεύθυνση:
  • Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
  • Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του UniversityofAthensMBA(Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  • Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (δείτε  σχετικές οδηγίες).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του UniversityofAthensMBA:

http://www.mba.econ.uoa.gr/

 

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν: