ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την από 18.7.2018 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 55164/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΛΚΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίστηκε η 3η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59, καθώς η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail protokol[at]elke.uoa[dot]gr. Οι λοιποί όροι της πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Η αρχική Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/prosklisi_gia_tin_sygkrotisi_tis_epitropis_ithikis_kai_deontologias_toy_elke_ekpa/

και στο http://www.elke.uoa.gr/announce_Epitropi_Deontologias.aspx

 

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-7275070 ή 5078.