ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΜΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Υποβολή αιτήσεων: 1 Ιουνίου 2021 έως και 15 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη ΠΜΣ Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – The World of  Byzantium: History and Archaeology, ακαδ. έτους 2021-2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας "Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – The world of Byzantium: History and Archaeology" προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το  έτος 2018 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:
α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της βυζαντινής ιστορίας και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης.
β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:  1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ Τηλ.: 210-7277319,
210-7277887 email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο ιστότοπο του ΠΜΣ :
http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/byzantinos-kosmos-istoria-kai-arxaiologia.html
Ηλεκτρονική Αίτηση : https://applications.arch.uoa.gr/184811

Υποβολή αιτήσεων: https://applications.arch.uoa.gr/184811

 

Προκήρυξη