ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ'

  Η περίοδος υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται έως και τις 8 Ιουλίου 2019

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2019-20 στο ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Κείμενο Προκήρυξης βρείτε εδώ.

Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών: 9 Μαίου -8 Ιουλίου 2019

Επιλογή βάσει φακέλου υποψηφιότητας και προφορικής συνέντευξης.

Διάρκεια σπουδών: 3 (τρία) εξάμηνα

Δίδακτρα: 700 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια (τριών εξαμήνων) σπουδών.

Πληροφορίες στο http://dddp.pspa.uoa.gr/