ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Δύο μέλη του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, η Επικ. Καθ. Κατερίνα Παππά και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Παναγιώτης Γκλέκας διορίσθηκαν κατόπιν υποβολής και κρίσης από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογίας (American Society for Microbiology, ASM) ως εθνικός πρέσβης του ASM η πρώτη και νέος πρέσβης ο δεύτερος (ASM Country και Young Country Ambassador, αντιστοίχως).

Η πρώτη θέση τυγχάνει τριετούς θητείας και η δεύτερη μονοετούς, και είναι επιδεκτικές σε ανανέωση.

Η θέση του νέου πρέσβη που κατέλαβε ο Παναγιώτης Γκλέκας διεκδικείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Η ASM είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των επιστημών ζωής, αριθμεί 48.000 μέλη σε 173 χώρες που επιδίδονται σε 27 διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις – από κλασσική μικροβιολογία ως τις σύγχρονες μοριακές επιστήμες ζωής και συστημάτων, διοργανώνει τα μεγαλύτερα συνέδρια στον χώρο και εκδίδει άνω των 17 μηνιαίων περιοδικών. Στο πεδίο δράσης των πρέσβεων, ενισχύει με διεκδικούμενα χρηματικά κονδύλια τοπικές επιστημονικές διοργανώσεις που συνάδουν με τη διάδοση των επιστημονικών κατευθύνσεών της και δίνει επίσης τη δυνατότητα άμεσης εγγραφής νέων μελών με συμφέρουσα συνδρομή.

Η επιλογή δύο μελών του Τμήματος Βιολογίας τιμάει τόσο το Τμήμα, όσο και το ΕΚΠΑ.