ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET MODULE "ΛΟΜΠΙΝΓΚ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ" 2023-2025

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα JEAN MONNET MODULE 2023-2025: "Λόμπινγκ Πολιτών και Αλλαγή Πολιτικής στην Ευρώπη".

Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται η παρακολούθηση σεμιναριακού μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου "Πολιτικό Λόμπινγκ και Ευρωπαϊκός Καπιταλισμός" για το εαρινό εξάμηνο 2023(παρέχονται ECTS).

Το μάθημα προτείνει την κατανόηση και ερμηνεία της εν λόγω γνωστικής περιοχής συνδυάζοντας τα πεδία: (α) ευρωπαϊκή πολιτική επιστήμη και θεωρία του κράτους, (β) πολιτική οικονομία και ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και (γ) πολιτική κοινωνιολογία και κοινωνική δράση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή ερευνητές. Δήλωση συμμετοχής στο παρακάτω link: https://forms.gle/vvSJMZFgNKLk3AgDA 

Δήλωση αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 24/02/2023.

Έναρξη μαθημάτων στις 03/03/2023. Τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2023 θα γίνονται κάθε Παρασκευή και ώρα 16:00 - 19:00.

Σε επόμενες δράσεις του προγράμματος δίνεται επίσης η δυνατότητα:Συμμετοχής σε ειδικά workshops και Συμμετοχής σε επιστημονικό - διαβουλευτικό σεμινάριο