ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Από τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ανακοινώνεται το ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ το μήνα Αύγουστο
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Κεντρική Βιβλιοθήκη

13.07.2020 έως 07.08.2020 :08:30-15:30
10.08.2020 έως 14.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
17.08.2020 έως 28.08.2020:08:30-15:30

Έως τις 31.08.2020, η Βιβλιοθήκη δεν θα λειτουργεί Σάββατο.
Βιβλιοθήκη Τμήματος Ι.Φ.Ε.

31.07.2020 έως 17.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
18.08.2020 έως 28.08.2020:09:00-15:00

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

13.07.2020 έως 07.08.2020 :08:30-16:00
10.08.2020 έως 21.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
24.08.2020 έως 15.09.2020:08:30-16:00

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

13.07.2020 έως 07.08.2020 :08:30-15:30
10.08.2020 έως 21.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
24.08.2020 έως 28.08.2020:08:30-15:30

Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

13.07.2020 έως 07.08.2020 :08:30-15:30
10.08.2020 έως 21.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
24.08.2020 έως 28.08.2020:08:30-15:30


Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

13.07.2020 έως 31.07.2020 :08:00-16:00
03.08.2020 έως 21.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
24.08.2020 έως 28.08.2020:08:00-16:00

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας
Κεντρική Βιβλιοθήκη

13.07.2020 έως 28.08.2020 :08:30-15:30

Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή μόνο κατά τις επίσημες αργίες.
Σπουδαστήριο Οδοντιατρικής Σχολής

13.07.2020 έως 28.08.2020 :08:30-15:30

Το Σπουδαστήριο θα παραμείνει κλειστό μόνο κατά τις επίσημες αργίες.
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

13.07.2020 έως 31.07.2020 :08:30-14:30
03.08.2020 έως 28.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής

13.07.2020 έως 05.08.2020 :09:00-16:00
06.08.2020 έως 26.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
27.08.2020 έως 28.08.2020:09:00-16:00

Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

13.07.2020 έως 11.08.2020 :09:00-15:00
13.08.2020 έως 19.08.2020 :Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
17.08.2020 έως 28.08.2020:09:00-15:00