ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού


 
 
 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη συγκρότησή της και πάντως έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.