ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ

Δείτε τις προκηρύξεις της ΣΕΦΑΑ εδώ.