ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Πληροφορίες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Χημείας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.chem.uoa.gr/?cat=34&lang=el