ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦEK 1121/9-11-17 (Τ.Γ΄)

A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1121/9-11-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα, τηλ. 210 3689408

 

ΤΟΜΕΑΣ : Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

-Αριθ. Προκήρυξης 1617031526/29-6-17/2-5-17 (ΑΔΑ: ΨΕΝ546ΨΖ2Ν – ΜΗΞ )

Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία με έμφαση στην Επικοινωνία στις Ομάδες»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210. 727 6807,)

ΤΟΜΕΑΣ :  Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617031520/29-6-17/1-6-17 (ΑΔΑ: ΩΠΛ246ΨΖ2Ν – 8ΓΚ     )

Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας»


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)


ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1617035395/28-7-17/21-7-17 (ΑΔΑ: ΨΧΨΟ46ΨΖ2Ν – Γ9Δ )

-          Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1617035391/28-7-17/21-7-17 (ΑΔΑ: ΩΜ7Ο46ΨΖ2Ν – ΨΘΝ )

-          Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική»

ΤΟΜΕΑΣ :  Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617035388/28-7-17/21-7-17 (ΑΔΑ: Ψ1Ω346ΨΖ2Ν – ΤΡΡ )

-          Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000120/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: Ω0ΛΒ46ΨΖ2Ν – ΙΞΑ )

-          Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ναυαρίνου 13Α, 1680 Αθήνα,, τηλ. 210.368 8010)

ΤΟΜΕΑΣ :  Επιστημών της Αγωγής

-Αριθ. Προκήρυξης 1617032870/10-7-17/6-7-17 (ΑΔΑ: Ω05Ι46ΨΖ2Ν – ΚΨΝ )

-          Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις    16  -   1  -18

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

                                                           

Αθήνα,   15    -   11   -17

 

Ο Πρύτανης

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος