ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 2018


Προκήρυξη 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2018

Απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε θεατρικές ομάδες των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.