ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ RAY RITEN