ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream
2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream

Το ΔΠΜΣ “STAR” υποστηρίζεται από τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ).

Η προκήρυξη, η αίτηση εγγραφής και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.star.uoa.gr

Η αίτηση εγγραφής στο ΔΠΜΣ "STAR" θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρογράφως και να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από 15 Ιουλίου μέχρι 9 Αυγούστου 2019. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από 19 Αυγούστου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Αίτηση

Προκήρυξη