ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής:

 

 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 από τις 12:00. έως τις 14:00.