ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ"

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Τουρκία» και προκηρύσσει:

Α) 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα, που απευθύνονται σε φοιτητές και σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως παρακολούθηση (live-streaming), αν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, και ασύλου ή σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισόβαθμων αιτήσεων, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η σειρά υποβολής της αίτησης.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το πρώτο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν κατά το ακαδ. έτος 2012-20 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου (θα ακολουθήσουν ειδικές προκηρύξεις τα επόμενα σεμινάρια με θέμα αντίστοιχα «Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» και «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων»). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2019-20 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 16.00 έως 19.00 από 7 έως 21 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Τα εργαστήρια ερευνητών θα πραγματοποιηθούν στις 7, 11 και 14 Νοεμβρίου 2019.

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και 3 εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την ΕΕ μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας, και στις εξωτερικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής διαχείρισης της κρίσης από το 2015 μέχρι σήμερα, με έμφαση τα αίτια δημιουργίας της κρίσης καθώς στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις (μεταξύ άλλων, περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης, ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών, προτάσεις μεταρρύθμισης συστήματος Δουβλίνου και Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προβλήματα και τις νέες εξελίξεις σε σχέση με την διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και ελληνικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στην «Ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο» θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την πρώτη θεματική ενότητα, ώστε να συμμετάσχουν στο τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους συμμετέχουν και στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2019-20, καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Θεματ. Ενότητες Ημερομηνία      Τίτλος 
1η  Δευτέρα
7/10/2019

16.00-19.00     Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης – Ιστορικό πλαίσιο και αίτια    
2η  Πέμπτη
10/10/2019

17.00-19.00     Η Προσφυγική κρίση του 2015 και η Ευρωπαϊκή διαχείρισή της     
3η  Δευτέρα
14/10/2019

16.00-19.00     Η Ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης – Νεώτερες εξελίξεις 
4η Πέμπτη
17/10/2019

16.00-19.00     Ο ρόλος της Τουρκίας   
5η  Δευτέρα
21/11/2019

16.00-19.00     Ο ειδικός ρόλος της Ελλάδας    
 Πέμπτη
7/11/2018

16.00-19.00     1ο Εργαστήριο ερευνητών*

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)   
        Δευτέρα
        11/11/2019

16.00-19.00     2ο Εργαστήριο ερευνητών*

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)   
        Πέμπτη
       14/11/2019

16.00 – 19.00   3ο Εργαστήριο ερευνητών *

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)  

Ομιλητές *

-       Γιάννης Βαληνάκης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM

-       Αλέξανδρος Ζαβός, τ. Πρόεδρος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

-       Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

-       Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

-       Εκπρόσωπος FRONTEX

-       Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ

-       Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής

-       Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ

-       Εκπρόσωπος ΛΣ-ΕΑ

-       Εκπρόσωπος Ερυθρού Σταυρού

-       Εκπρόσωπος Γιατρών Χωρίς Σύνορα

-       Παναγιώτα Μανώλη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-       Θάνος Ντόκος, ΕΛΙΑΜΕΠ

-       Μαρίνα Σκορδέλη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM

-       Ιωάννης Στριμπής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-       Παναγιώτης Τσάκωνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-       Δημήτριος Τριανταφύλλου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM, Kadir Has University

-       Κώστας Υφαντής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-       Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

 

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

 

Δίδακτρα

 Παρακολούθηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το σεμινάριο (εξαιρούνται οι Υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν). Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 20 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση απλής βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν, δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεων τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμα Αίτησης Συμμετοχής  την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ https://forms.gle/XE8YqjPX6rxRA5EH6 και στο www.jmce.gr μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00)  – jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr          
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής