ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 637/22.3.21 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 637/22.3.21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Θηβών 2, ΤΚ: 11527 Γουδί, τηλ. 210 746 1000)

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

-Αριθ. Προκήρυξης 678/8-1-21 (ΑΔΑ:
ΩΩΡΘ46ΨΖ2Ν-ΜΚ7)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία».

-Αριθ. Προκήρυξης 675/8-1-21 (ΑΔΑ:ΩΩΦ846ΨΖ2Ν-3ΥΜ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική».

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

-Αριθ. Προκήρυξης 676/8-1-21 (ΑΔΑ:66ΧΨ46ΨΖ2Ν-ΨΤΒ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ. 15701 Ιλίσια, Τηλ: 210 727 4088, 4098, 4342, 4386, 4947)

Τομέας Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1430/12-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ546ΨΖ2Ν-ΒΔ1)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία».

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701, Ζωγράφου, τηλ. 210 727 6803, 6977, 6990, 6988, 6745, 6781, 6807)

Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 681/8-1-21 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣ46ΨΖ2Ν-Η03)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος».

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ: 15784 Ζωγράφου, 210 727 7657)

-Αριθ. Προκήρυξης 681/8-1-21 (ΑΔΑ: 6ΞΟΟ46ΨΖ2Ν-23Χ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/6/2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.