ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 909/17-6-20 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 909/17-6-20 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι  (6) θέσεων  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα,  τηλ.:210 3688661)

ΤΟΜΕΑΣ: Δημοσίου Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 1920022125/4-3-20/8-1-20 (ΑΔΑ:  Ψ19646ΨΖ2Ν-ΓΕΣ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο»

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (Σοφολέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, τηλ.:210 3689431)

ΤΟΜΕΑΣ: Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων-Χρηματοικονομική

  • -Αριθ. Προκήρυξης 1920022582/6-3-20/25-2-20 (ΑΔΑ:  6Δ7Ξ46ΨΖ2Ν-ΥΩΞ)
  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ: Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1920020501/20-2-20 /24-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΦΦ46ΨΖ2Ν-Δ55)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή για ΑΜΕΑ με γνωστικό αντικείμενο «Μικροπαλαιοντολογία-Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολγία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

Αριθ.Προκήρυξης: 1920020512/20-2-20/4-2-20(ΑΔΑ: ΨΧΧ746ΨΖ2Ν-ΝΣ0)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογική Χημεία»

 

Τομέας Υγείας Μητέρας -Παιδού

Αριθ.Προκήρυξης: 1920020508/20-2-20/4-2-20(ΑΔΑ: ΨΗΨΦ46ΨΖ2Ν-Ω3Ζ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

Τομέας Αθλοπαιδιών

Αριθ.Προκήρυξης: 1920018660/5-2-20/31-1-20(ΑΔΑ: 6Δ8Λ46ΨΖ2Ν-Υ35)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   9  -   9   -20.      

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.