ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Θρησκειολογία» (ΦΕΚ 4317/28.09.2018) για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Θρησκειολογία» (Master of Arts (MA) in the Study of Religion) στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

1) Θρησκειολογία – Study of Religion

2) Βιοηθική των Θρησκειών – Bioethics and Religions

3) Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious Literature and Art

Η Ειδίκευση Θρησκειολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες: Ιστορία των θρησκειών, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας και Ιεραποστολική

Η Ειδίκευση Βιοηθική των θρησκειών περιέχει την Θεματική ενότητα: Βιοηθική
των θρησκειών.

Η Ειδίκευση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη περιέχει την Θεματική
ενότητα: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη.

(Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://mareligion.soctheol.uoa.gr/studies.html ).

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
από Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 ως
ακολούθως:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ώρα 11:00-13:00
και
Τρίτη-Πέμπτη ώρα 15:00-17:00
στο Γραφείο 103 1ος όροφος Κτηρίου Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη Ε.Κ.Π.Α., Άνω Ιλίσια
(τηλ. 210-7275823, mareligion[at]soctheol.uoa[dot]gr)

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019) στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. «ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ»
Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια, Τηλ. 210-7275847, 210-7275823

Προκήρυξη

Αίτηση