ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2077/14-9-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2077/14-9-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μίας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ναυαρίνου 13Α, Νέο Χημείο, 10680 Αθήνα τηλ.  210-3688022   

-Αριθ. Προκήρυξης 52240/22-7-21/16-7-21 (ΑΔΑ: ΨΜΣ146ΨΖ2Ν-ΖΕ4 )

- μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     25   -   11   - 2021.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.