ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1712/28-7-21 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1712/28-7-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε  (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 25620/23-4-21 (ΑΔΑ: ΨΓ0Κ46ΨΖ2Ν-6ΤΨ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία»

 

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

·Αριθ.Προκήρυξης: 25615/23-4-21 (ΑΔΑ: ΨΜ0Ο46ΨΖ2Ν-ΥΞΞ )

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Παθολογική Ανατομική»

 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 34688/1-6-21 (ΑΔΑ:  ΩΗ8Α46ΨΖ2Ν-Ξ26)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-Ουρογυναικολογία-Επανορθωτική χειρουργική πυελικού εδάφους»

 

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

·Αριθ.Προκήρυξης: 34695/1-6-21 (ΑΔΑ:  ΩΘΥ646ΨΖ2Ν-8Ε5)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική-Ιατρική Πληροφορική»

·Αριθ.Προκήρυξης: 34692/1-6-21 (ΑΔΑ: ΨΤΠ746ΨΖ2Ν-1Α1)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  10-10-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.