ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος εισαγωγής στο ΠΜΣ: «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – TheWorldofByzantium: HistoryandArchaeology», ακαδ. έτους 2022-2023

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – TheworldofByzantium: HistoryandArchaeology» προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το έτος 2018 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:

α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της βυζαντινής ιστορίας και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης.

β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Βυζαντινή Ιστορία
  2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (τηλ. 210- 7277319, 210-7277887, email: PMS-Hist-Arch[at]arch.uoa[dot]gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο ιστότοπο του ΠΜΣ : http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/byzantinos-kosmos-istoria-kai-arxaiologia.html

Ηλεκτρονική Αίτηση

Προκήρυξη ΠΜΣ Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία