ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ».

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερις  (4) Κατευθύνσεις:

 

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα

3) Πολιτισμικές  και Κινηματογραφικές  Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/08 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 20-2-2014) όπως τροποποιήθηκε με την από 11-4-2017 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.