ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τον Ν.3685/2008, την Υπουργική Απόφαση 1843/2014 για την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης συνεδρίαση στις 21-12-2016, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ με τίτλο «Οδοντιατρική» του ακαδ. έτους 2017-2018 ως εξής: