ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2017-2018  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, τη Διαχείριση της Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν στη βιοποικιλότητα των χερσαίωνπεριβαλλόντων (των εσωτερικώνυδάτων συμπεριλαμβανομένων), αλλά και τη διαχείρισή της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και την προκήρυξη θα βρείτε εδώ