ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) θα δεχθεί υποψήφιες και υποψήφιους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2017-18 του οποίου τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017. Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε): 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
Αριθμός εισακτέων 15 (δεκαπέντε) κατ’ανώτατο όριο.

Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός με Ειδίκευση: Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και το ελληνικό στοιχείο
Αριθμός εισακτέων 15 (δεκαπέντε) κατ΄ανώτατο όριο.