ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 230/5.3.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 230/5.3.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κτήριο Φιλοσοφικής γραφ. 322, ΤΚ 15784, Ζωγράφου, τηλ.:2107277969, 2107277303)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920014357/16-12-19/27-12-19 (ΑΔΑ: Ω6Η346ΨΖ2Ν-Σ6Π)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Νεοελληνικό Θέατρο με έμφαση στο Θέατρο της Διασποράς»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2, ΤΚ 11527, Γουδή, τηλ.:2107461117)

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1920014347/16-12-19/27-12-19 (ΑΔΑ: ΩΕΛ346ΨΖ2Ν-Ω77)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος»

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

-Αριθ. Προκήρυξης 1920014338/16-12-19/27-12-19 (ΑΔΑ: 6ΟΠΔ46ΨΖ2Ν-Π14)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος»

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Σόλωνος 57, ΤΚ 10679, Αθήνα, τηλ.:2103688739)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920014358/16-12-19/27-12-19 (ΑΔΑ: ΨΚΒΦ46ΨΖ2Ν-21Ξ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία – Μέθοδοι και Τεχνικές της Εμπειρικής Έρευνας»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  18.5.2020                   .

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.