ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 380/7-4-2020 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 380/7-4-2020 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  τεσσάρων (4) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ιλίσια, τηλ.:210-727 6804, 210-7276754)

ΤΟΜΕΑΣ: Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

-Αριθ. Προκήρυξης 1920017910/29-1-20/14-1-2020 (ΑΔΑ: Ω05Α46ΨΖ2Ν)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης-Φυσικήτου Στερεού Φλοιού της Γης»

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 6336)

ΤΟΜΕΑΣ: Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920016389/20-1-20/10-1-20 (ΑΔΑ: ΩΒΞΩ46ΨΖ2Ν-3ΥΕ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»

ΤΟΜΕΑΣ: Διδακτικής των Μαθηματικών

-Αριθ. Προκήρυξης 1920016385/20-1-20/10-1-20 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ο46ΨΖ2Ν-7Ψ8)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή  καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία των Μαθηματικών»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

ΤΟΜΕΑΣ: Θεωρητικών Επιστημών

-Αριθ. Προκήρυξης 1920016381/20-1-20/9-1-20 (ΑΔΑ: 9ΠΥ946ΨΖ2Ν-ΖΛ5)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15 - 6 - 2020.

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.