ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μονοετές και εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια βαθιά, εστιασμένη και διεπιστημονική γνώση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Υποβαλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά
http://www.see.pspa.uoa.gr/how-to-apply.html