ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

ΤΣΕΧΙΑ
Mία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 15/07/2017 έως 12/08/2017) και μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 22/07/2017 έως
20/08/2017).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2017.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές.
γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 7η Ιουλίου 2017.