ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ECNP PRECLINICAL DATA FORUM SYMPOSIUM

Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 16:30-18:30, στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, επιστήμονες από το National Institute of Health (NIH), Ιδιωτικούς και Ακαδημαϊκούς φορείς θα μας μιλήσουν για το πως μπορούμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα που παράγουμε στη βασική και προκλινική έρευνα παγκοσμίως. Το πρόβλημα της χαμηλής επαναληψιμότητας και της αμφιλεγόμενης ποιότητας είναι παγκόσμιο και υπάρχει διεθνής κινητοποίηση για νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα δώσουν λύσεις.

Το θέμα ενδιαφέρει όλους όσους δραστηριοποιούνται στην έρευνα, όχι μόνο φαρμακολόγους και νευροεπιστήμονες.
Η παρακολούθηση σε αυτή την δίωρη εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ θα ακολουθήσει το 27ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας για τις Νευροεπιστήμες.

Οι ομιλίες είναι στα πλαίσια του European Colege of Neuropsychopharmacology Preclinical Data Forum Network και περιλαμβάνουν:

Preclinical data quality – an industry perspective
Steckler Thomas, BRQC-QP&S, Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium

How to design your research for maximum impact
Koustova Elena, National Institute on Drug Abuse, NIDA, National Institute of Health/DHHS, NIH USA

How Data Sharing Can Guide Animal Modeling, Improve Translational Outcomes, and Enhance Publication Record
Kabitzke Patricia, Cohen Veterans Bioscience, USA

The standardization fallacy and the reproducibility paradox
Würbel Hanno, Division of Animal Welfare, University of Bern, Switzerland

Assessing quality of research practice: From manuscript checklists to auditing
Bespalov Anton, Partnership for Assessment and Accreditation of Scientific Practice, Heidelberg, Germany

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hsfn.gr/meetings/upcoming/