ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

 

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. 216462/Ζ2/16-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 3245/28-11-2016 (ΑΔΑ: Ω24Γ46914Υ-0ΔΥ) ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων

Ναπολέων Μαραβέγιας