ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον ιστότοπο του Ε.Κ.Π.Α., ήτοι από την Τετάρτη 05/06/2024 έως και την Πέμπτη 20/06/2024 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο ΕΚΠΑ