ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός/μίας επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: Εισαγωγή στη Θεωρία και την Ιστορία του Κινηματογράφου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός/μίας επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: Παιδί και ΜΜΕ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός/μίας επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ