ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - Υποψηφιοι Διδακτορες δεν θα ειναι δυνατόν να υποβάλλουν αιτήσεις σιτισης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής sitis.uoa.gr.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του τεχνικού προβλήματος και αμέσως μόλις επιλυθεί το πρόβλημα, οι ενδιαφερόμενοι Μετ/κοί φοιτητές - Υπ. Διδάκτορες θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.