ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ακολουθούν τα έγγραφα της συγκρότησης της Επιτροπής.  Για την έγκαιρη παραλαβή των υποψηφιοτήτων και των εκλογικών καταλόγων απευθυνθείτε στη Γραμματεία προκειμένου να ανακηρυχθούν οι υποψήφιοι την Παρασκευή 21/06/2019.

Τομέας Βοτανικής

Υπόλοιποι τομείς